Welcome

Knowledge has no limitations. Information is never complete. This Elibrary and portal is a work in progress. This is a beta site that is constantly being updated. It will strive towards being more perfect with your input. How this will come of age will depend on visitors and participants such as you. Please contact us and send us your suggestions, or better yet volunteer in this nonprofit initiative.

Videos

Recent Blog

  • शुभ कामना -प्रसन्न कृष्ण दास
    शुभ कामना आधुनिक सुचना प्रविधिको विकासक्रममा तिव्रतर रुपमा भई रहेको परिवर्तन र सो परिवर्तनकारी विकासक्रम बमोजिम आफ्नो जीवन शैलीलाई समेत परिवर्तित गर्नु पर्ने आजको आवश्यकता र अपरिहार्यतालाई नकार्न सकिदैन । मानव जीवनमा ज्ञान, शिप, कला, दक्षता, शिक्षा जति हांसिल गरे पनि अपुरो अधुरो नै रहेको हुन्छ भन्ने कुरा समेतमा विवाद छैन । भनिन्छ कानूनको अज्ञानता क्षम्य हुदैन । कुनै पनि…
    Written on Tuesday, 20 August 2013 10:34

Featured Articles

Discussion Board

  • No posts to display.